Påmelding

Tiltakene i TROS er basert på frivillighet og kan hjemles i helse- og omsorgstjenesteloven, og barnevernloven.

  • Oppdragsgiver melder deltaker på de aktuelle tiltak gjennom skjemaet nedenfor.
  • Vedtak og nødvendige bakgrunnsopplysninger skal umiddelbart ved påmelding sendes per brevpost til Trøndelag Opplevelsessenter, Henningvolveien 37, 7711 Steinkjer

Vedlegg sendes til: Trøndelag Opplevelsessenter,  Henningvolveien 37, 7711 Steinkjer.

Avtalevilkår:

Etter påmelding er avtale bindende inntil oppsigelse foreligger. Det er til enhver tid oppdragsgivers ansvar å sørge for at kommunens vedtak innfrir løpende tidsperiode og lovhjemmel. Oppsigelse skal være skriftlig. Oppsigelsestid er 1 måned for inneværende måned.

Forsikring:

Trøndelag Opplevelsessenter har ansvarsforsikring for sine deltakere. For å sikre refusjon ved eventuell akutt sykdom/ skade eller andre avbrudd rett før eller under opphold, eller erstatning av tapt/ ødelagt klær og utstyr anbefaler vi at oppdragsgiver tegner reise- og avbestillingsforsikring.

Betalingsbetingelser:

Ved påmelding fakturerer Trøndelag Opplevelsessenter for 3 måneders forskudd, som videreføres i hele avtaleperioden. Fakturering blir utført kvartalsvis i desember, mars, juni, september. Betalingstid er 20 dager.

Aktuelle refusjoner effektueres fortløpende.