Visjon og målsetting

Visjon

«Vi gir barn og unge en verden av muligheter..»

Verdier

  • Trygghet
  • Trivsel
  • Samspill
  • Mestring

Hovedbudskap

  • TROS mener at alle skal få bidra etter evne gjennom å ta i bruk sine positive egenskaper
  • TROS er et aktivt fagledd mellom oppdragsgiver, deltaker, heimen, skole og fritid
  • TROS bidrar til økt livsmestring og fremtidstro gjennom helhetlig tilnærming

Hovedmål

  • TROS skal være en synlig samfunnsaktør i et inkluderende samfunn
  • TROS skal være et attraktivt tjenestetilbud for offentlig helse- og velferdsproduksjon
  • TROS skal være en aktiv FoU- aktør som sikrer tilgang på innovativ fagkompetanse

Ansatte

Trøndelag Opplevelsessenter består av flere fagteam med allsidige utdanninger innen helse- og sosialpedagogikk og idrett. Våre fagteam har god systemkunnskap og arbeider tverrfaglig.

Våre ansatte kjennetegnes som samfunnsengasjerte og utadvendte rollemodeller som alltid vil hente ut det beste i alle barn og ungdom de møter. Alle ansatte har signerte taushetserklæringer og har godkjente politiattester som oppdateres fortløpende etter gjeldende lovverk.