Historie

Etter en grundig prosess i et samarbeid med flere kommuner i Helseregion Midt ble Trøndelag Opplevelsessenter etablert av ildsjelen og gründeren Geir Inderdal i 2008. De kommunale barnevernstjenestene var under prosessen offensive med sine krav.spec for utviklingen av et tilpasset fagprogram for barn og unge med atferdsproblematikk.

Alle samarbeidspartnere beskrev mer komplekse og alvorlige saker i hyppigere frekvens som den største utfordringen. Det kom tydelig frem av dokumentert forskningsarbeid og andre undersøkelser i både målgruppen og blant oppdragsgivere at det var påkrevd med forsterket fokus på tverrfaglig og helhetlig tillnærming for å lykkes i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet.

TROS tok konsekvensen av utredningene og utviklet en unik fagmodell som ivaretar deltakeren 24 timer i døgnet, med fokus på sammenhenger i alle livsarenaer. Tett oppfølging av hele treningsmiljøet rundt deltakeren på skole, fritid og i heimen er en av premissene for tidsperspektivet i treningsfasen og det endelige resultatet. Korte kommunikasjonslinjer omkring avvik og utvikling er avgjørende for at alle ressurser i treningsmiljøet har fokus på samme treningsopppgaver til samme tid.

Ressursutvikling hos mennesker har aldri vært en «08-16- jobb». TROS kjennetegnes som svært fleksibel, utfordrende og tilgjengelig, og forventer også dette av alle i samarbeidsgruppene.

Siden oppstarten har TROS blitt vist stor tillitt av barnevernstjenestene og BUFetat, og er i dag en godt etablert og særs betydelig samarbeidspartner i Helseregion Midt. Dette har vi fått til fordi vi gjennom mange år har gitt omsorg og verdifulle opplevelser til hundrevis av barn med ekstra stort behov for noen skikkelig gode opplevelser i livet. Dette føles godt og verdifullt å være god på!