Historie

Etter en grundig prosess i et samarbeid med flere kommuner i Helseregion Midt ble Trøndelag Opplevelsessenter etablert av ildsjelen Geir Inderdal- Jåma i 2007. De kommunale barnevernstjenestene var under prosessen offensive og dyktige med sine krav.spec for utviklingen av et tilpasset fagprogram for barn og unge.

Alle samarbeidspartnere beskrev mer komplekse og alvorlige saker i hyppigere frekvens som den største utfordringen. Det kom tydelig frem av dokumentert forskningsarbeid og andre undersøkelser i både målgruppen og blant oppdragsgivere at det var påkrevd med forsterket fokus på tverrfaglig og helhetlig tilnærming for å lykkes i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet.

TROS tok konsekvensen av dette og utviklet en unik fagmodell som ivaretar deltakeren 24 timer i døgnet, med fokus på sammenhenger i alle livsarenaer. Tett oppfølging av hele treningsmiljøet rundt deltakeren på skole, fritid og i heimen er ett av premissene for tidsperspektivet i treningsfasen og det endelige resultatet. Korte kommunikasjonslinjer omkring avvik og utvikling er avgjørende for at alle ressurser i treningsmiljøet har fokus på de samme treningsopppgaver til samme tid.

Ressursutvikling hos mennesker har aldri vært en «08-16- jobb». TROS kjennetegnes som svært fleksibel, utfordrende og tilgjengelig, og forventer også dette av alle samarbeidspartnere. Barnets beste er til en hver tid gjeldende grunnfilosofi.

Siden oppstarten har TROS blitt vist stor tillitt av kommunale helse- og omsorgstjenester, barnevernstjenester og Bufetat, og er i dag en godt etablert og særs betydelig fagtjenesteleverandør i Helseregion Midt. De ansatte i TROS kjennetegnes med å ha et brennende engasjement for barn og unge, og utfører sin gode gjerning like mye som et livsverk og livsstil som et profesjonelt arbeid. TROS har i over 15 år bidratt med tilrettelagte mestringsopphold for over 2500 deltakere i alderen 6-22 år. Det er med stor ydmykhet og faglig integritet man arbeider ved TROS, det føles godt og meningsfullt å være god på dette!