Historie

Etter en grundig prosess i et samarbeid med flere kommuner og spesialisthelsetjeneste i Helseregion Midt ble Trøndelag Opplevelsessenter etablert av ildsjelen Geir Inderdal i 2007. Inderdal er utdannet Barnevernspedagog og Sosiolog med en lang rekke videre- og etterutdanninger og sertifiseringer. Vår leder og grunnlegger har en unik kompetanse og erfaring, og anses uten tvil som Nordens desidert mest erfarne villmarksterapeut med mer enn 1500 intense terapidøgn. Mange deltakere, familier, tidligere ansatte og oppdragsgivere forbinder nok Trøndelag Opplevelsessenter automatisk med Inderdal som et synonym. Samtidig er det rundt 15 meget kvalifiserte og erfarne medarbeidere i TROS som hver dag går på jobb sammen for å gjøre verden til et litt bedre sted for de sårbare og utsatte i samfunnet.

Både primær- og spesialisthelsetjenesten var under prosessen offensive og viktige bidragsytere med beskrivelser for behovet for en annerledes tiltaksleverandør med en helhetlig, tverrfaglig sammensatt, fleksibel og oppsøkende arbeidsmetodikk. Alle samarbeidspartnere beskrev mer komplekse og alvorlige saker i hyppigere frekvens som den største utfordringen. Det kom tydelig frem av dokumentert forskningsarbeid og andre undersøkelser i både målgruppen og blant oppdragsgivere at det var påkrevd med forsterket fokus på tverrfaglig og helhetlig tilnærming for å lykkes i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet.

TROS tok konsekvensen av dette og utviklet en unik tiltakskjede som ivaretar deltakeren og familien 24 timer i døgnet, med sterkt fokus på sammenhenger av et levd liv og fungering på alle livsarenaer. Tett og tilgjengelig oppfølging av hele treningsmiljøet rundt deltakeren på skole, fritid og i heimen er ett av premissene for de gode resultatene TROS leverer. Effektiv kommunikasjon er avgjørende for at alle ressurser samhandler mot endringsrettede måloppnåelse eller avklaring.

Ressursutvikling, omsorgsbehov hos mennesker har aldri vært en «08-16- jobb». TROS kjennetegnes som svært fleksibel, faglig utfordrende og tilgjengelig, og forventer også dette av alle våre samarbeidspartnere. Barnets beste er til en hver tid grunnleggende og ufravikelig.

Siden oppstarten har TROS blitt vist stor tillitt av kommunale helse- og omsorgstjenester, barnevernstjenester, Bufetat, Nav og spesialisthelsetjenesten. TROS er i dag en robust og betydelig tiltaksleverandør i Helseregion Midt. De ansatte i TROS kjennetegnes med å ha et brennende engasjement for barn og unge, faglig integritet og utfører sin gode gjerning like mye som et livsverk og livsstil som et profesjonelt arbeid. TROS har i snart 20 år bidratt med sine endringsrettede og kompenserende fagprogram for flere tusen sårbarne barn, unge og familier. Det er med stor ydmykhet og faglig integritet man arbeider ved TROS, det føles godt og meningsfullt å være god på dette!