Om TROS

Trøndelag Opplevelsessenter ble stiftet i 2007 og er en ideell organisasjon med en unik tiltakskjede for sårbare barn, unge og familier i Helseregion Midt. Våre oppdragsgivere er kommunale primærtjenester, Nav, skoler, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og andre ideelle stiftelser. TROS har primærområdet i Helseregion Midt, men påtar seg oppdrag over hele landet.

Vi tilbyr:

 • Avlastning med endringsrettet funksjonstrening 1- 3 helger hver måned
 • 5 uker opplevelsesrik sommerleir, 1 uke vinterferie, 1 uke høstferie
 • Døgnåpent akuttmottak
 • Oppfølging av fosterhjem 24/7
 • Arbeidstrening- utprøving, og avklaring
 • Botrening i enheter med tett oppfølging
 • Aktiv fritid med erfarne støttekontakter
 • Familieterapi
 • Foreldreveiledning
 • Profesjonelle tilsynsførere
 • Tilsyn i fosterhjem
 • Miljøterapi i skole
 • Spesialiserte fosterhjem inkl . fosterhjemspakken
 • Spesialiserte beredskapshjem
 • Utredning og behandling av SSA/ PSA i modul AiM
 • Kognitiv atferdsterapi(KAT), Positiv atferdsstøtte(PAS)
 • Fagseminar og kurs, feks «COSP-P», «Forebygging av Selvmord»,

Våre lærings- og mestringsprogram tar utgangspunkt i individuelle prosesser eller gruppemodeller med 3- 8 deltakere. Alle våre grupper settes nøye sammen etter vurdering av alder, modenhet og funksjonsnivå for å oppnå optimal treningseffekt for hver enkelt deltaker. Mange deltakere hos oss har behov for en individuelt tilrettelagt forberedelse med trygging og funksjonstrening før deltakelse i gruppestruktur. TROS har ulike sertifiserte team med tverrfaglig spesialkompetanse som arbeidet på oppdrag i hele Norge, men primært i Trøndelag.

Aktivitetsarenaen Brandheia Villmarksleir ved Steinkjer

Vår hovedaktivitetsarena er Brandheia Villmarksleir som ligger 17 km fra Steinkjer sentrum. Dette er en fantastisk plass som er utviklet som sosial arena siden 1990.

Her finner vi flotte tømrede bygninger med komfortable overnattingsplasser, flere aktivitetsrom, storkjøkken osv.

Brandheia Villmarksleir ligger for seg selv og er bygd opp rundt Østervatnet der vi kan padle kano, fiske og bade. Rundt leiren har vi skog, fjell og myrer og vi kan vandre til svenskegrensa gjennom Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark uten å møte veier eller bebyggelse. Aktivitetsmulighetene er svært mange og her setter vi kun våre egne begrensinger.

På Brandheia finner vi roen langt fra folk og kan konsentrere oss om de individuelle treningsprosessene samt ha fokus på samhandling og samspill i gruppene. For hvert enkelt kurs og for hver enkelt deltaker tilrettelegges det for aktiviteter den enkelte har forutsetning for å mestre. Hver deltaker tildeles en rolle ut fra forventning om hva hen kan klare i en motiverende sammenheng. Dette gir oss grunnlaget for å vurdere potensialet innen funksjonstrening av fysiske, psykiske og intellektuelle ferdigheter.

TROS disponerer flere aktivitetsarenaer i Trøndelag, både til fjells og til fjords.