Om TROS

Trøndelag Opplevelsessenter er en ideell fagtjenesteleverandør med en unik tiltakskjede for barn og unge i alderen 6- 22 år i Helseregion Midt. Våre oppdragsgivere er kommunale helse- og omsorgstjenester, barnevernstjeneste og Bup. TROS er en privat og ideell organisasjon der det er vedtektsfestet at det ikke er mulig å ta ut utbytte, og at driftsmessig overskudd skal benyttes til videreutvikling av kapasitet og tjenesteinnhold. Ved oppløsning av selskapet overføres formue til et fond med formål å støtte gode initiativ for sårbare barn og unge i Trøndelag.

Vi tilbyr:

 • Avlastning med funksjonstrening 1- 3 helger hver måned
 • 5 uker opplevelsesrik sommerleir, 1 uke vinterferie, 1 uke høstferie
 • Døgnåpent akuttmottak
 • Arbeidstrening
 • Bo- trening
 • Fritidsverksted
 • Bistand i forbindelse med omsorgsovertakelse
 • Deltakelse i ansvarsgrupper
 • Profesjonelle tilsynsførere
 • Tilsyn i fosterhjem
 • Miljøterapi i skole
 • Familieveiledning
 • Fagseminar

Våre lærings- og mestringsprogram tar utgangspunkt i gruppemodeller med 3- 7 deltakere. Alle våre grupper settes nøye sammen etter vurdering av alder, modenhet og funksjonsnivå for å oppnå optimal treningseffekt for hver enkelt deltaker. Mange deltakere hos oss har behov for en individuelt tilrettelagt forberedelse med trygging og funksjonstrening før deltakelse i gruppestruktur. Trøndelag Opplevelsessenter har robuste og erfarne tverrfaglige team, med primær mobilitet i hele Trøndelag.

Aktivitetsarenaen Brandheia Villmarksleir ved Steinkjer

Vår aktivitetsarena er Brandheia Villmarksleir som ligger 17 km fra Steinkjer sentrum. Dette er en fantastisk plass som er utviklet som sosial arena siden 1990.

Her finner vi flotte tømrede bygninger med komfortable overnattingsplasser, flere aktivitetsrom, storkjøkken osv.

Brandheia Villmarksleir ligger for seg selv og er bygd opp rundt Østervatnet der vi kan padle kano, fiske og bade. Rundt leiren har vi skog, fjell og myrer og vi kan vandre til svenskegrensa gjennom Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark uten å møte veier eller bebyggelse. Aktivitetsmulighetene er svært mange og her setter vi kun våre egne begrensinger.

På Brandheia finner vi roen langt fra folk og kan konsentrere oss om de individuelle treningsprosessene samt ha fokus på samhandling og samspill i smågruppene. For hvert enkelt kurs og for hver enkelt deltaker tilrettelegges det for aktiviteter den enkelte har forutsetning for å mestre. Hver deltaker tildeles en rolle ut fra forventning om hva han/hun kan klare i en motiverende sammenheng. Dette gir oss grunnlaget for å vurdere potensialet innen funksjonstrening av fysiske, psykiske og intellektuelle ferdigheter.

TROS disponerer i tillegg flere aktivitetsarenaer i Trøndelag, både til fjells og til fjords.