Helgeopphold

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr kompenserende og endringsrettede tiltak for barn og ungdom i alder 6-22 år. Vi har fokus på naturen rundt oss og hvordan man kan bruke denne som verktøy til leik, rekreasjon, trening og læring. 

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr tiltak innen helgeopphold, ferieuker, gjennomføring av samvær med tilsyn og akutte mottak gjennom egne beredskapshjem.

Vi ble etablert i 2008 og har siden da bygd videre på fag, kompetanse og system. Vi er 15 ansatte med helse- og sosialpedagogiske utdannelser.

Vår aktivitetsarena er Brandheia Villmarkssenter i Steinkjer Kommune.