Vinterleir 2023

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr en morsom, grensesprengende og lærerik vinterleir for barn og ungdom med behov for mestringsopplevelser. Fagprogrammet henvender seg til barn og ungdom i alderen 6-22 år. 

Våre deltakere følger en gruppemodell over 6 dager, fra søndag til fredag. Vi har denne uken opptil 4 deltakergrupper inndelt etter alder, modenhet og funksjonsnivå. Vi vurderer størrelsen på gruppene med hensyn på sammensetting og ønsket funksjon mot målsetting, gruppene har mellom 4-7 deltakere.

Vi tilbyr oppdragsgivere og deltakerne, et helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging.
 • Forutsigbar og trygg struktur. 
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering.
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø. 
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere.

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen. Teamleder Tore Viem er saksbehandleres, øvrige i ansvarsgruppen- samt foreldre/foresattes kontaktperson.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte gruppeledere har ansvaret gjennom hele oppholdet. Våre gruppeledere følger sine deltakere fast gjennom hele oppholdet.

Brandheia Villmarksleir

Vår aktivitetsarena er Brandheia Villmarksleir, som ligger 17 km fra Steinkjer sentrum. Dette er en fantastisk plass som er utviklet siden 1990. Her finner vi flotte tømrede bygninger med komfortable overnattingsplasser, aktivitetsrom, storkjøkken osv. Brandheia Villmarksleir ligger for seg selv og er bygd opp rundt Østervatnet der vi skal padle kano, fiske og bade på sommeren, og stå på skøyter og isfiske om vinteren. Rundt leiren har vi skog, fjell og myrer og vi kan vandre til svenskegrensa gjennom 
Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark uten å møte veier eller bebyggelse. Aktivitetsmulighetene er svært mange og her setter vi kun våre egne begrensinger.

På Brandheia finner vi roen langt fra folk og kan konsentrere oss om de individuelle treningsprosessene samt ha fokus på samhandling og samspill i smågruppene. For hvert enkelt kurs og for hver enkelt deltaker tilrettelegges det for aktiviteter den enkelte har forutsetning for å mestre. Hver deltaker tildeles en rolle ut fra forventning om hva han/hun kan klare i en motiverende sammenheng. Dette gir oss grunnlaget for å vurdere potensialet innen funksjonstrening av fysiske, psykiske og intellektuelle ferdigheter.

Målgruppe                    

Barn og unge med

– behov for utvikling av mestringskompetanse
– behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø 
– behov for avlastning

Fellestema
Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling

Målsetting
Positive opplevelser og tilbakemeldinger. Et stimulerende miljø med trening på hverdagsferdigheter og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft. Gruppene vil bli utfordret mye på samhold og samhandling. 

Aktiviteter


Isfiske, skileik, skøyter, akebakke, klatrevegg, isbading med villmarksbadstue, naturstier, skyting med luftgevær, fotball, kart og kompass, førstehjelpskurs, bekledningskurs vinter, foto/film-kurs, friluftskunst, overnatting i snøhule/lavvo, ski-rebus, Brandheia games m.m.

Fagprogrammet inkluderer

Vinterleiren er en komplett pakke, enkelt og greit:

 • Alle måltider (tradisjonsrik villmarksmeny med lokale råvarer laget av våre kokker)
 • Reise med minibuss med reiseledere på strekningen Trondheim/Namsos-Steinkjer
 • Faglig kvalifiserte fagveiledere m/materiell
 • Personlig veiledning med åpen telefonlinje 24/7 for oppdragsgiver og foreldre/foresatte
 • Funksjonsvurdering etter endt opphold

I tillegg tilbys:

 • Sluttrapport m/individuell plan for fortsettelse på treningshelger ved TROS
 • Deltakelse i ansvarsgruppe eller fagmøter
 • Koordinering, oppfølging og veiledning av skole, heimen og fritidsmiljø med formidling av deltakers læringsmål og metodikk

Påmelding

Geir Inderdal på telefon 91910506. E-post: post@tros.no
Tore Viem på telefon 9228 1375. E-post: tore.viem@tros.no

Eller fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Bekreftelse

Trøndelag Opplevelsessenter bekrefter innvilget kursplass til saksbehandler. 
Det sendes og en skriftlig bekreftelse til deltaker v/foresatte med informasjon om oppholdet med datoer, kurstema, praktisk informasjon, pakkeliste etc. 

Trøndelag Opplevelsessenter vil ta kontakt med saksbehandlere for å tilegne seg nødvendig informasjon om deltakerne. Vi ønsker også å ha en aktiv dialog med familie, skole, fastlege, BUP og saksbehandler samt andre aktuelle i ansvarsgruppene. Dette for å sikre at informasjon omkring avvik og utvikling samt felles arbeidsmetodikk med hensyn på individuell oppfølgingsplan kommer ut til de som skal forvalte denne i praksis. Deltakerens oppfølgingsplan vil være grunnlaget for tilrettelegging og utarbeidelse av en individuell aktivitets- og treningsplan, som vil være verktøyet vi bruker opp mot målsetting og tiltak for hver enkelt deltaker på alle våre opphold.

Med et inspirerende aktivitetsprogram og et positivt treningsmiljø ser vi frem til årets vinterleir i uke 8 – 19.-24. februar 2022.

Meld deg på her.

Vennlig hilsen
Geir Inderdal, daglig leder
tlf 9191 0506 eller epsot: post@tros.no