Vinterleir 2019

Klatrepark med zipline på Steinkjer
Grensesprengende aktiviteter sammen med nye venner i Brandheia Villmarkspark

17.- 22. februar 2019 (uke 8) tilbyr Trøndelag Opplevelsessenter en morsom, grensesprengende og lærerik Vinterleir for barn og ungdom med atferdsproblematikk og/ eller behov for positive opplevelser i et trygt miljø.

Fagprogrammet henvender seg til barn og ungdom i alderen 6- 22 år. Leiren varer i 6 dager, fra søndag til fredag. Vi har 4 forskjellige deltakergrupper inndelt etter alder, modenhet og funksjonsnivå. Vi vurderer størrelsen på gruppene med hensyn på sammensetting og ønsket funksjon mot målsetting, gruppene har mellom 4-7 deltakere.

Vi tilbyr oppdragsgivere og deltakerne, et helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging.
 • Forutsigbar og trygg struktur
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere
Koselige tømmerhus i skogen ønsker velkommen

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen. Geir Inderdal er saksbehandleres, og øvrige i ansvarsgruppens kontaktperson. Silje Adelaide Austmo er foreldre/ foresattes kontaktperson.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte gruppeledere har ansvaret gjennom hele oppholdet. Våre gruppeledere følger sine deltakere fast gjennom hele oppholdet.

For barn og ungdom fra 6 til 22 år

Skøyter aktiviteter for barn i Steinkjer
Nye aktiviteter sammen med nye venner som forstår

Vinterleiren gir personlig utvikling og mestringsopplevelser til barn og unge med bl. a.:

 • Atferdsproblematikk
 • Behov for utvkling av mestringskompetanse
 • Behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø
 • Behov for avlastning   

Hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling

Gode mestringsopplevelser i naturen like nord for Steinkjer.

Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling i et strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger.

Fokus på hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft.

Gruppene vil bli utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering.

Aktiviteter

hundeslede ved Steinkjer
Spennende opplevelser og nærkontakt med fine dyr

Overnatting under åpen himmel/ lavo, overnatting i snøhule, skiturer, tur i akebakken på Henningvola, klatrevegg i Steinkjerhallen, isfiske, naturstier, fangstkurs med feller, rappellering, skyting med luftgevær, snøfotball, kart og kompass, aktiviteter i gymsalen på Henning skole,  bygging av isskulpturer, kino, førstehjelpskurs, bekledningskurs, fotokurs, isbading og badestamp, Brandheia games, øksekasting, bålkos, matlaging på bål, fjelltur med overnatting, friluftssertifikat, teatersport, ++

Fagprogrammet inkluderer

villmarksmeny på bålet
Maten smaker best ute, spesielt når den er laget på et bål

Vinterleiren er en komplett pakke, enkelt og greit:

 • Alle måltider(tradisjonsrik villmarksmeny med lokale råvarer laget av våre kokker)
 • Reise med minibuss med reiseledere på strekningen Trondheim/ Namsos- Steinkjer
 • Faglig kvalifiserte fagveiledere m/materiell
 • Personlig veiledning med åpen telefonlinje 24/7 for oppdragsgiver og foreldre/ foresatte
 • Funksjonsvurdering etter endt opphold

I tillegg tilbys:

 • Sluttrapport m/individuell plan for fortsettelse på treningshelger ved TROS
 • Deltakelse i ansvarsgruppe eller fagmøter
 • Koordinering, oppfølging og veiledning av skole, heimen og fritidsmiljø med formidling av deltakers læringsmål og metodikk

Påmelding

Ring Geir Inderdal på telefon 91910506 eller fyll enkelt og greit ut påmeldingsskjemaet her.

Bekreftelse

Trøndelag Opplevelsessenter bekrefter innvilget kursplass til saksbehandler etter mottak av vedtak. Det sendes så en skriftlig bekreftelse til deltaker m/ foresatte med informasjon om helgene med datoer, kurstema, praktisk informasjon etc. TROS ivaretar forberedelser av heimen og deltaker. Dette gjøres gjennom telefonisk kontakt, hjemmebesøk og/ eller omvisning på aktivitetsarena. Hvor lang tid forberedelsene tar er unikt for hver sak, det er viktig at man starter med en god plattform av trygghet i starten på en utviklingsprosess. Deltakeren vil ha flere samtaler med sin fagveileder og gruppeleder. Forberedelser inngår ikke i fastsatt pris.

Trøndelag Opplevelsessenter vil ta kontakt med saksbehandlere for å tilegne seg nødvendig informasjon om deltakerne. Vi stimulerer til en aktiv dialog mellom familie, skole, fastlege og saksbehandler, samt andre aktuelle samarbeidspartnere i ansvarsgruppene. Vi ønsker å sikre informasjonsflyt omkring avvik og utvikling, samt at felles arbeidsmetodikk med hensyn på individuell plan kommer ut til de som skal forvalte denne i praksis. Deltakerens individuelle oppfølgingsplan vil være utgangspunktet for tilrettelegging og utarbeidelse av en aktivitetsplan, som vil være verktøyet vi bruker opp mot målsetting og tiltak for hver enkelt deltaker på våre treningsopphold.

Med et inspirerende aktivitetsprogram og et positivt treningsmiljø ser vi frem til å møte barn og unge med deres behov.

Vennlig hilsen
Geir Inderdal, daglig leder
tlf 9191 0506 eller epsot: post@tros.no