Høstleir 2022

 

 

I høstferien 9. – 14. oktober 2022 (uke 41) tilbyr Trøndelag Opplevelsessenter en morsom, grensesprengende og lærerik Høstleir for barn og ungdom som har behov for positive opplevelser i et trygt miljø.

Fagprogrammet henvender seg til barn og ungdom i alderen 8-18 år. Leiren varer i 6 dager, fra søndag til fredag. Vi har 4 forskjellige deltakergrupper inndelt etter alder, modenhet og funksjonsnivå. Grupper på 3-8 deltakere settes sammen etter ønsket målsetting for hver enkelt.

Vi tilbyr et godt helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging.
 • Forutsigbar og trygg struktur
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere

Fagprogram med faste kontaktpersoner

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen.

Geir Inderdal er saksbehandleres, og øvrige i ansvarsgruppens kontaktperson.
Tore Viem er foreldre/foresattes kontaktperson.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte gruppeledere har ansvaret gjennom hele oppholdet.

Våre gruppeledere følger sine deltakere fast gjennom hele oppholdet.

For barn og ungdom fra 8 til 18 år

Høstleiren gir personlig utvikling og mestringsopplevelser til barn og unge med bl.a.:

 • Behov for utvkling av mestringskompetanse
 • Behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø
 • Behov for avlastning

Hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling

Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling i et strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger.

Fokus på hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft.

Gruppene vil bli utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering.

Aktiviteter

Et stort aktivitetsprogram med grensesprengende aktiviteter brukes målrettet for å oppnå mestringsfølelse og personlig utvikling.

 • Overnatting under åpen himmel/lavvo
 • fiske 
 • naturstier
 • skyting med luftgevær/pil og bue
 • fotball
 • landhockey
 • kart og kompass
 • oppdagelsesferd i fjæra
 • kano og kajakk
 • bygging av naturskulpturer
 • kino
 • førstehjelpskurs
 • bekledningskurs
 • foto/videokurs
 • bading 
 • Brandheia games
 • øksekasting
 • bålkos
 • matlaging på bål
 • fjelltur med overnatting
 • friluftssertifikat
 • teatersport ++

Fagprogrammet inkluderer

 • Alle måltider(tradisjonsrik villmarksmeny med lokale råvarer laget av våre kokker)
 • Reise med reiseledere på strekningen Trondheim/Namsos-Steinkjer
 • Faglig kvalifiserte fagveiledere m/materiell
 • Personlig veiledning med åpen telefonlinje 24/7 for oppdragsgiver og foreldre/foresatte
 • Funksjonsvurdering etter endt opphold

I tillegg tilbys

 • Sluttrapport m/individuell plan for fortsettelse på treningshelger ved TROS
 • Deltakelse i ansvarsgruppe eller fagmøter
 • Koordinering, oppfølging og veiledning av skole, heimen og fritidsmiljø med formidling av deltakers læringsmål og metodikk

Påmelding

Ring telefon 9191 0506/922 81 375 eller fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Bekreftelse

Trøndelag Opplevelsessenter bekrefter innvilget kursplass til saksbehandler etter mottak av vedtak. Det sendes så en skriftlig bekreftelse til deltaker m/foresatte med informasjon om helgene med datoer, kurstema, praktisk informasjon etc. TROS ivaretar forberedelser av heimen og deltaker. Dette gjøres gjennom telefonisk kontakt, hjemmebesøk og/eller omvisning på aktivitetsarena. Hvor lang tid forberedelsene tar er unikt for hver sak, det er viktig at man starter med en god plattform av trygghet i starten på en utviklingsprosess. Deltakeren vil ha flere samtaler med sin fagveileder og gruppeleder. Forberedelser inngår ikke i fastsatt pris.

Trøndelag Opplevelsessenter vil ta kontakt med saksbehandlere for å tilegne seg nødvendig informasjon om deltakerne. Vi stimulerer til en aktiv dialog mellom familie, skole, fastlege og saksbehandler, samt andre aktuelle samarbeidspartnere i ansvarsgruppene. Vi ønsker å sikre informasjonsflyt omkring avvik og utvikling, samt at felles arbeidsmetodikk med hensyn på individuell plan kommer ut til de som skal forvalte denne i praksis. Deltakerens individuelle oppfølgingsplan vil være utgangspunktet for tilrettelegging og utarbeidelse av en aktivitetsplan, som vil være verktøyet vi bruker opp mot målsetting og tiltak for hver enkelt deltaker på våre treningsopphold.

Med et inspirerende aktivitetsprogram og et positivt treningsmiljø ser vi frem til å møte barn og unge med deres behov. Velkommen til Høstleir!

Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding på tlf. 9191 0506/922 81 375 eller epost: post@tros.no