Ferieleir for barn og ungdom 6-22 år

Trøndelag Opplevelsessenter morsomme, grensesprengende og lærerike ferieleirer både sommer høst og vinter for barn og ungdom med atferdsproblemer, eller behov for positive opplevelser i et trygt miljø.

Vi tilbyr et godt helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging.
 • Forutsigbar og trygg struktur.
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering.
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø.
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere.

Fagprogram med faste kontaktpersoner

klatring for barn i Steinkjer
Egen gruppeleder under hele oppholdet er trygt og godt

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen.

For barn og ungdom fra 6 til 22 år

Klatrepark i Brandheia
Den gode mestringsfølelsen i trygge omgivelser

Naturleirene gir personlig utvikling og mestringsopplevelser til barn og unge med bl. a.:

 • Atferdsproblematikk
 • Behov for utvkling av mestringskompetanse
 • Behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø
 • Behov for avlastning

Hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling

Nye aktiviteter sammen med nye venner som forstår

Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling i et strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger.

Fokus på hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft.

Gruppene blir utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering.

Innhold

Klatrepark med zipline på SteinkjerEt strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger. Fokus på hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft. Gruppene vil bli utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering.

Se mer informasjon om og påmelding til

Sommerleiren 2019

Høstleiren 2019

Vinterleiren 2019