Avlastningshelger

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr kompenserende og endringsrettede helgeopphold for barn og ungdom i alder 6-22 år. Vi har fokus på naturen rundt oss og hvordan man kan bruke denne som verktøy til leik, rekreasjon, trening og læring.

Fagprogrammet henvender seg til barn og ungdom i alderen 6-22 år. Våre deltakere følger en gruppemodell over en hel sesong med 1-3 helgeopphold hver mnd. Vi har 4 kursgrupper hver helg inndelt etter alder, modenhet og funksjonsnivå. Vi vurderer størrelsen på gruppene med hensyn på sammensetting og ønsket funksjon mot målsetting, gruppene har 4-7 deltakere.

Vi tilbyr oppdragsgivere og deltakere et helse- og sosial-pedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging i en forutsigbar og trygg struktur.
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering.
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø.
 • Kvalifisering til arbeidsliv og bo-trening.
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere og arbeidstrenere.

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som har ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen.

Geir Inderdal er TROSs kontaktperson for foreldre/ foresatte, oppdragsgivere, saksbehandlere og øvrige samarbeidspartnere. Ring telefon 9191 0506 eller send din henvendelse pr e-post: post@tros.no 

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte gruppeledere har ansvaret gjennom hele oppholdet og sesongen. Våre gruppeledere følger sine deltakere fast gjennom hele sesongen.

Vår aktivitetsarena er Brandheia Villmarkssenter, som ligger 17 km fra Steinkjer sentrum. Dette er en fantastisk plass som er utviklet siden 1990. Her finner vi flotte tømrede bygninger med komfortable overnattingsplasser, aktivitetsrom, storkjøkken osv.

Brandheia Villmarkssenter ligger flott til ved Østervatnet

Brandheia Villmarksleir ligger for seg selv og er bygd opp rundt Østervatnet der vi kan padle kano, fiske og bade. Rundt leiren har vi skog, fjell og myrer og vi kan vandre til svenskegrensa gjennom Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark uten å møte veier eller bebyggelse. Aktivitetsmulighetene er svært mange og her setter vi kun våre egne begrensinger.

På Brandheia finner vi roen langt fra folk og kan konsentrere oss om de individuelle treningsprosessene samt ha fokus på samhandling og samspill i smågruppene. For hvert enkelt kurs og for hver enkelt deltaker tilrettelegges det for aktiviteter den enkelte har forutsetning for å mestre. Hver deltaker tildeles en rolle ut fra forventning om hva han/hun kan klare i en motiverende sammenheng. Dette gir oss grunnlaget for å vurdere potensialet innen funksjonstrening av fysiske, psykiske og intellektuelle ferdigheter.

Målgruppe

Barn og ungdom 6-22 år med manglende mestringskompetanse og fravær av positive opplevelser. Deltakelse 1, 2 eller 3 helger hver måned gjennom hele året.

 • Behov for positive opplevelser i et trygt og strukturert miljø
 • Behov for å utvikle mestringskompetansen og styrking av selvbilde
 • Behov for trening av primære hverdagsferdigheter
 • Behov for sosial trening og stimulering
 • Behov for avlastning

Grupper

6-10 år:
Trygghet og omsorg, motorisk trening og sansestimulering.

10-16 år:
Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling.

16-22 år:
Verdiskapning og arbeidstrening i et globalt perspektiv.

Innhold

Et strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger. Fokus på hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig læring og utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft. Gruppene vil bli utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering.

Aktiviteter

Fiske både sommer og vinter, turer med overnatting i lavvo, gapahuk, snøhule og under åpen himmel, opplæring om ville dyr og dyrespor, sanking av bær og sopp, ski og skøyter, bygging av nødbiuvak, akebakke, klatring i klatrevegg og bergvegg, rappellering, opplæring i bruk av kart og kompass, friluftskunst, førstehjelpskurs, bekledning i fjellet sommer og vinter, opplæring i padling av kano og kajakk, skyting med luftgevær, pakking av egen sekk, etablering av leir, fyring av bål, øksekasting, basketball, fotball, stangtennis mm.

I tillegg har vi badebrygge, badstue, natursti, hinderløype og en stor plass der vi kan spille fotball og landhockey.

Bo/overnatting

Dobbeltrom eller enkeltrom

Måltider

4 måltider pr. dag (frokost – lunsj – middag – kveldsmat).

Reise

Minibuss med reiseleder fra nærmeste togstasjon mellom Trondheim- Steinkjer.

Innhold

 • Alle måltider (tradisjonsrik bondekost med lokal forankring).
 • Faglig kvalifiserte kursledere med materiell.
 • Personlig veiledning med oppfølging av foreldre/foresatte 24/7.
 • Rapport med funksjonsvurdering etter endt opphold.

Tillegg

1-1 oppfølging.
Oppmøte i ansvarsgruppe, samarbeidsmøter, hjemmebesøk, omvisning på arena/inntak.

Påmelding

Påmeldingsskjema per brevpost eller gjennom skjema på vår nettside.
Bindende påmelding med 1 måned gjensidig oppsigelsestid der oppsigelse skal være skriftlig. Oppholdene er basert på frivillighet. 

Har du behov for å drøfte en sak, har behov for avklaringer eller andre spørsmål så tar du kontakt med Geir Inderdal, daglig leder, på telefon 91910506 eller send din henvendelse pr e-post: post@tros.no

Nettside: www.tros.no

Bekreftelse

Trøndelag Opplevelsessenter bekrefter innvilget kursplass til saksbehandler. Det sendes og en skriftlig bekreftelse til deltaker m/ foresatte med informasjon om helgene med datoer, kurstema, praktisk informasjon etc.

Trøndelag Opplevelsessenter vil ta kontakt med saksbehandlere for å tilegne seg nødvendig informasjon om deltakerne. Vi ønsker å ha en aktiv dialog med familie, skole, fastlege, BUP og saksbehandler samt andre aktuelle samarbeidspartnere. Dette for å sikre at informasjon omkring avvik og utvikling samt felles arbeidsmetodikk med hensyn på individuell oppfølgingsplan kommer ut til de som skal forvalte denne i praksis. Deltakerens oppfølgingsplan vil være grunnlaget for tilrettelegging og utarbeidelse av en individuell aktivitets- og treningsplan, som vil være verktøyet vi bruker opp mot målsetting og tiltak for hver enkelt deltaker på alle våre opphold.

Velkommen til vår Villmarksfamilie og våre helgeopphold på Brandheia!