Vinterleir 2024

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr en morsom, grensesprengende og lærerik vinterleir for barn og ungdom med behov for mestringsopplevelser. Fagprogrammet henvender seg til barn og ungdom i alderen 6-22 år. 

Våre deltakere følger en gruppemodell over 6 dager, fra søndag til fredag. Vi har denne uken opptil 4 deltakergrupper inndelt etter alder, modenhet og funksjonsnivå. Vi vurderer størrelsen på gruppene med hensyn på sammensetting og ønsket funksjon mot målsetting, gruppene har mellom 4-7 deltakere.

Vi tilbyr oppdragsgivere og deltakerne, et helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging.
 • Forutsigbar og trygg struktur. 
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering.
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø. 
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere.

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen.

Geir Inderdal- Jåma er TROSs kontaktperson for foreldre/ foresatte, oppdragsgivere, saksbehandlere og øvrige samarbeidspartnere. Ring telefon 9191 0506 eller send din henvendelse per epost til post@tros.no.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte gruppeledere har ansvaret gjennom hele oppholdet. Våre gruppeledere følger sine deltakere fast gjennom hele oppholdet.

Brandheia Villmarksleir

Vår aktivitetsarena er Brandheia Villmarksleir, som ligger 17 km fra Steinkjer sentrum. Dette er en fantastisk plass som er utviklet siden 1990. Her finner vi flotte tømrede bygninger med komfortable overnattingsplasser, aktivitetsrom, storkjøkken osv. Brandheia Villmarksleir ligger for seg selv og er bygd opp rundt Østervatnet der vi skal padle kano, fiske og bade på sommeren, og stå på skøyter og isfiske om vinteren. Rundt leiren har vi skog, fjell og myrer og vi kan vandre til svenskegrensa gjennom 
Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark uten å møte veier eller bebyggelse. Aktivitetsmulighetene er svært mange og her setter vi kun våre egne begrensinger.

På Brandheia finner vi roen langt fra folk og kan konsentrere oss om de individuelle treningsprosessene samt ha fokus på samhandling og samspill i smågruppene. For hvert enkelt kurs og for hver enkelt deltaker tilrettelegges det for aktiviteter den enkelte har forutsetning for å mestre. Hver deltaker tildeles en rolle ut fra forventning om hva han/hun kan klare i en motiverende sammenheng. Dette gir oss grunnlaget for å vurdere potensialet innen funksjonstrening av fysiske, psykiske og intellektuelle ferdigheter.

Målgruppe                    

Barn og unge med

– behov for utvikling av mestringskompetanse og styrking av selvbilde
– behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø og sosial trening
– behov for trening av primære hverdagsferdigheter og behov for avlastning

Fellestema
Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling

Målsetting
Positive opplevelser og tilbakemeldinger. Et stimulerende miljø med trening på hverdagsferdigheter og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft. Gruppene vil bli utfordret mye på samhold og samhandling. 

Aktiviteter


Isfiske, skileik, skøyter, akebakke, klatrevegg, isbading med villmarksbadstue, naturstier, skyting med luftgevær, fotball, kart og kompass, førstehjelpskurs, bekledningskurs vinter, foto/film-kurs, friluftskunst, overnatting i snøhule/lavvo, ski-rebus, Brandheia games m.m.

Fagprogrammet inkluderer

 • Alle måltider (tradisjonsrik villmarksmeny med lokale råvarer laget av våre kokker)
 • Reise med minibuss med reiseledere på strekningen Trondheim- Steinkjer
 • Faglig kvalifiserte fagveiledere m/materiell
 • Personlig veiledning med åpen telefonlinje 24/7 for oppdragsgiver og foreldre/foresatte
 • Funksjonsvurdering etter endt opphold

I tillegg tilbys:

 • Sluttrapport m/individuell plan for fortsettelse på treningshelger ved TROS
 • Deltakelse i ansvarsgruppe eller samarbeidsmøter
 • Koordinering, oppfølging og veiledning av skole, heimen og fritidsmiljø med formidling av deltakers læringsmål og metodikk

Påmelding

Geir Inderdal- Jåma på telefon 91910506 eller pr e-post: post@tros.no

Eller fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Bekreftelse

Trøndelag Opplevelsessenter bekrefter innvilget kursplass til saksbehandler. 
Det sendes og en skriftlig bekreftelse til deltaker v/foresatte med informasjon om oppholdet med datoer, kurstema, praktisk informasjon, pakkeliste etc. 

Trøndelag Opplevelsessenter vil ta kontakt med saksbehandlere for å tilegne seg nødvendig informasjon om deltakeren. Vi ønsker å ha en aktiv dialog med familie, skole, fastlege, BUP og saksbehandler samt andre aktuelle samarbeidspartnere. Dette for å sikre at informasjon omkring avvik og utvikling samt felles arbeidsmetodikk med hensyn på individuell oppfølgingsplan når ut til de som skal forvalte denne i hverdagen. Deltakerens oppfølgingsplan vil være grunnlaget for tilrettelegging og utarbeidelse av en individuell aktivitets- og treningsplan, som vil være verktøyet vi bruker opp mot målsetting og tiltak for hver enkelt deltaker på alle våre opphold.

Med et inspirerende aktivitetsprogram og et positivt treningsmiljø ser vi frem til årets vinterleir i uke 8 – 18.-23. februar 2024.

Meld deg på her.

Velkommen til vår Villmarksfamilie!
Geir Inderdal- Jåma, daglig leder
tlf 9191 0506 eller pr e- post: post@tros.no