Høstleir 2024

I høstferien 6. – 11. oktober 2024 (uke 41) tilbyr Trøndelag Opplevelsessenter en morsom, grensesprengende og lærerik Høstleir for barn og ungdom som har behov for positive mestringsopplevelser i et trygt miljø.

Fagprogrammet henvender seg til barn og ungdom i alderen 6-18 år. Leiren varer i 6 dager, fra søndag til fredag, med 3 deltakergrupper inndelt etter alder, modenhet og funksjonsnivå. Grupper på 3-8 deltakere settes sammen etter ønsket målsetting for hver enkelt deltaker.

Vi tilbyr tverrfaglig helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging med fokus på robusthet og motstandskraft
 • Forutsigbar og trygg struktur
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere

Fagprogram med faste voksenpersoner

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen.

Geir Inderdal- Jåma er TROS kontaktperson for foreldre/ foresatte, institusjon, saksbehandleres og øvrige i ansvarsgruppens kontaktperson.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte gruppeledere har ansvaret gjennom hele oppholdet.

Våre gruppeledere følger sine deltakere fast gjennom hele oppholdet.

For barn og ungdom fra 6 til 18 år

Høstleiren gir personlig utvikling og mestringsopplevelser til barn og unge med bl.a.:

 • Behov for utvikling av mestringskompetanse og styrking av selvbilde og selvtillit
 • Behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø
 • Behov for trening av primære hverdagsfunksjoner
 • Behov for sosial trening og stimulering
 • Behov for avlastning

Hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling

Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling i et strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger.

Fokus på hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft.

Gruppene vil bli utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering.

Aktiviteter

Et mangfoldig aktivitetsprogram med grensesprengende aktiviteter brukes målrettet for å oppnå mestringsfølelse og personlig læring og utvikling.

 • Overnattingstur under åpen himmel eller i lavvo
 • fiske 
 • naturstier
 • skyting med luftgevær/pil og bue
 • fotball
 • landhockey
 • kart og kompass
 • oppdagelsesferd i fjæra
 • kano og kajakk
 • bygging av naturskulpturer
 • kino
 • trampoline
 • førstehjelpskurs
 • bekledningskurs
 • foto/videokurs
 • bading 
 • Brandheia games
 • øksekasting
 • bålkos
 • matlaging på bål
 • fjelltur med overnatting
 • friluftssertifikat
 • teatersport ++

Fagprogrammet inkluderer

 • Alle måltider(tradisjonsrik villmarksmeny med lokale råvarer laget av våre kokker)
 • Reise med reiseledere på strekningen Trondheim- Steinkjer
 • Faglig kvalifiserte fagveiledere m/materiell
 • Personlig veiledning med åpen telefonlinje 24/7 for oppdragsgiver og foreldre/foresatte
 • Funksjonsvurdering etter endt opphold

I tillegg tilbys

 • Sluttrapport m/individuell plan for fortsettelse på treningshelger ved TROS
 • Deltakelse i ansvarsgruppe eller samarbeidsmøter
 • Koordinering, oppfølging og veiledning av skole, heimen og fritidsmiljø med formidling av deltakers læringsmål og metodikk

Påmelding

Ring telefon 9191 0506 eller fyll ut påmeldingsskjemaet her.

Bekreftelse

Trøndelag Opplevelsessenter bekrefter innvilget kursplass til saksbehandler etter mottak av påmelding og vedtak. Det sendes så en skriftlig bekreftelse til deltaker m/foresatte med informasjon om kurstema, praktisk informasjon etc. TROS ivaretar forberedelser av heimen og deltaker gjennom inntakssamtale på aktivitetsarena, hjemmebesøk og telefonisk kontakt. Hvor lang tid forberedelsene krever er unikt i hvert tilfelle, det er viktig at man starter utviklingsprosessen med en god plattform av trygghet som må opparbeides. Deltakeren vil etter behov ha flere utviklingssamtaler med sin egen fagveileder og gruppeleder.

Trøndelag Opplevelsessenter vil ta kontakt med saksbehandlere for å tilegne seg nødvendig informasjon om deltakerne. Vi stimulerer til en aktiv dialog mellom familie, skole, fastlege og saksbehandler, samt andre aktuelle samarbeidspartnere i en ansvarsgruppe. Vi ønsker å sikre rask informasjonsflyt omkring avvik og utvikling, samt at felles arbeidsmetodikk med hensyn på individuell plan når ut til alle som skal forvalte denne i praksis i hverdagen. Deltakerens individuelle oppfølgingsplan vil være utgangspunktet for tilrettelegging og utarbeidelse av en aktivitetsplan, som vil være verktøyet vi bruker opp mot målsetting og tiltak for hver enkelt deltaker på våre treningsopphold.

Med et inspirerende aktivitetsprogram og et positivt treningsmiljø ser vi frem til å møte barn og unge med deres behov. Velkommen til Høstleir!

Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding på tlf. 9191 0506 eller epost: post@tros.no