Aktivitetsferier for Barn og Unge

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr morsomme, trygge og lærerike ferieuker både sommer, høst og vinter for barn og unge i alderen 6-25 år. Positive opplevelser i et trygt og naturlig miljø med stor grad av voksentetthet.

Vi tilbyr et tverrfaglig helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging med styrking av robusthet og motstandskraft
 • Forutsigbar og trygg struktur.
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering.
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø.
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere.

Fagprogram med faste kontaktpersoner

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen.

For barn og unge fra 6 til 25 år

Oppholdene ved TROS tilrettelegger for personlig læring og utvikling med mestringsopplevelser til barn og unge med bl.a.:

 • Behov for utvikling av mestringskompetanse og styrking av selvbilde
 • Behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø
 • Behov for funksjonstrening på primære hverdagsfunksjoner
 • Behov for sosial trening
 • Behov for avlastning

Hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling

Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling i et strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger.

Fokus på hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft.

Gruppene blir utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering.

Se mer informasjon om og påmelding til