Endringsrettede fagtjenester for barn og unge

TROS tilbyr endringsrettede fagtjenester for barn og ungdom i alderen 6-22 år som har behov for positive opplevelser i et trygt og strukturert læringsmiljø.

Vi skreddersyr individuelle aktivitetsprogram basert på stabile grupper med faste deltakere og faglig kvalifiserte aktivitetsledere.

Alle våre friluftsbaserte aktiviteter er verktøy for å vurdere og trene sosiale, fysiske og intellektuelle individuelle funksjoner og ferdigheter.

TROS tilbyr blant annet:

Oppholdene er lagt opp med et inspirerende læringsfokus med stor grad av individuell tilpasning.

Vi har stort fokus på å etablere gjensidige og trygge tillitsforhold sammen med våre deltakerne, som grunnlaget i en utviklings- og læringsprosess. Vi ønsker alltid å samarbeide tett og aktivt i ansvarsgruppene.

All aktivitet vil ha utgangspunkt i naturen rundt oss, og hva den kan gi oss av opplevelser.

Så vel som tradisjonelle og rolige aktiviteter har vi en grensesprengende og utfordrende aktivitetsmeny. Balansen mellom ro og trivsel til utfordring og mestring vektlegges i stor grad.

På Brandheia Villmarksleir har vi en unik arena med mange aktivitetsmuligheter, hos oss skal ingen oppleve å kjede seg. Alle aktiviteter tilrettelegges for den enkelte deltaker med fokus på trening, mestring og læring.

Vårt positive og tverrfaglige aktivitetslederteam ser frem til å bli kjent med flere fantastiske barn og unge gjennom våre fagtjenester.

Velkommen til vår villmarksfamilie!

Vennlig hilsen
Geir Inderdal, daglig leder
Telefon 9191 0506