Endringsrettede tiltak for barn og unge

Trøndelag Opplevelsessenter er en etablert privat og ideell organisasjon i Helseregion Midt som tilbyr en lang rekke endringsrettede og kompenserende tiltak for sårbare barn og ungdom i alderen 6-22 år. I snart 20 år har TROS bidratt aktivt med å skape trygghet og utvikling for de mest sårbare i samfunnet, gjennom godt samarbeid med kommunale primærtjenester, Nav, Bufetat, spesialisthelsetjenesten og andre ideelle stiftelser.

Vi skreddersyr individuelle oppfølgings- og treningsprogram basert på grundig kartlegging, utredning og tverrfaglig samhandling.

TROS anvender i stor grad naturen som arena i sitt miljøterapeutiske arbeid. Våre friluftsbaserte aktiviteter er verktøy for å vurdere og trene sosiale, fysiske og intellektuelle individuelle funksjoner og ferdigheter. Positive gruppeopplevelser med styrking av selvbilde gjennom økt mestringskompetanse er kjennetegn på den positive prestasjonskulturen i våre strukturerte og forutsigbare fagprogram.

TROS tilbyr blant annet:

Oppholdene er lagt opp med et inspirerende læringsfokus med stor grad av individuell tilpasning og medbestemmelse.

Vi har stort fokus på å etablere gjensidige og trygge tillitsforhold sammen med våre deltakerne, som mursteinen i en utviklings- og læringsprosess. Vi ønsker alltid å samarbeide tett og aktivt med alle aktører ansvarsgrupper og samarbeidsforum.

All aktivitet vil ha utgangspunkt i naturen rundt oss, og hva den kan gi oss av sanseopplevelser parallelt med deltakelse i en inkluderende gruppe, individuell vekst og læring.

Så vel som tradisjonelle og rolige aktiviteter har vi en grensesprengende og utfordrende aktivitetsmeny. Balansen mellom ro og trivsel til utfordring og mestring vektlegges i stor grad.

På Brandheia Villmarkssenter har vi en unik arena med mange aktivitetsmuligheter, hos oss skal ingen oppleve å kjede seg. Alle aktiviteter tilrettelegges for den enkelte deltaker med fokus på trening, mestring og læring.

Vårt positive og tverrfaglige aktivitetslederteam ser frem til å bli kjent med flere fantastiske barn og unge gjennom våre fagtjenester.

Velkommen til vår villmarksfamilie!

Vennlig hilsen
Geir Inderdal

Leder
Telefon 9191 0506, post@tros.no