Tilsynsførere

TROS kan ovenfor ansvarlig bostedskommune ivareta lovbestemt tilsyn i fosterhjem. Våre fagveiledere har god systemkunnskap og har unike evner til å etablere tillitsforhold i kompliserte prosesser og relasjoner. Man vil vurdere en helhet i fosterhjemmet og rapporterer faglig med hensyn på barnets beste.

TROS har kapasitet til å ivareta tilsynsføreroppdrag i hele Nord og Sør Trøndelag.

Tlf 9191 0506