Gjennomføring av samvær med tilsyn

TROS har lang og tung erfaring med gjennomføring av samvær med tilsyn, mellom biologiske foreldre og barn/ ungdom. TROS har en spesielt tilrettelagt arena på Steinkjer som samværet gjennomføres på, gjerne med et måltid, felles aktivitet og hensiktsmessig samtale. Nøyaktig forberedelse av foreldre og barn i forkant, samt evaluering i etterkant. Det lages en faglig rapport til oppdragsgiver etter hvert samvær. TROS har også oppdrag med tilsyn under samvær på andre arenaer over hele landet.

TROS er en nøytal part og ivaretar gjennomføring av samvær som en isolert prosess med tydelig forankring mot hensikt av samværet. Dette oppleves trygt for foreldre, barn og oppdragsgiver. Det skrives en nøyaktig rapport fra hvert samvær.

Tlf 9191 0506