Miljøterapi i skole

TROS er opptatt av tidlig innsats og gode læringsmiljø i klasserommene. Gjennom observasjon, evaluering og veiledning av lærere og assistenter vil våre fagveiledere bidra til å øke deres kompetanse og trygghet for å kunne videreutvikle og skape en trygg prestasjonsarena for absolutt alle elever. TROS har kompetanse til å ivareta korte og lengre oppdrag i grunnskolen og i videregående skole.

Tlf 9191 0506