Leirskole

På Brandheia har vi gjennom mange år utviklet et unikt og utfordrende leirskoletilbud. På vår spesielt tilrettelagte aktivitetsarena vil elevene få nye mestringsopplevelser fra en aktivitetsmeny basert på miljø- og friluftsliv.

Vi har driftssesong hele året og kan ta i mot mellom 30-50 elever.

Det er tverrpolitisk enighet om at leirskole er et godt og viktig tiltak fordi tilbudet imøtekommer flere områder i læreplanen på en særlig god måte:

  • Mestring
  • Praktisk læring
  • Fysisk aktivitet
  • Friluftsliv
  • Naturforståelse
  • Miljøkunnskap
  • Integrering
  • Sosial kompetanse

Leirskole skaper motivasjon, bedrer klassemiljøet og fremmer læring på bred front.

Leirskole er viktigere enn noen gang med dagens fysisk inaktive ”skjermbarn”, miljøutfordringer, fordommer og flerkulturelle utvikling.

 

Velg mellom 3 eller 4 dagers opphold:

3 dager: http://brandheia.no/leirskole/leirskole-3-dager
4 dager: http://brandheia.no/leirskole/leirskole-4-dager/

For bestilling ta kontakt med Arne Einar på tlf 93202266
eller e-post: post@brandheia.no