Lærlingeplasser og praksiskandidater

Trøndelag Opplevelsessenter samarbeider med Nord Trøndelag Fylkeskommune, og tilbyr fleksible lærlingeplasser innen Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Trøndelag Opplevelsessenter samarbeider også med HINT, og tilbyr et begrenset antall plasser for praksiskandidater i sosialpedagogiske studier. Dette etter særlig vurdering og godkjenning.

 

Vi utdanner morgendagens fagarbeidere!