Fritidskontakter

En fritidskontakt fra Trøndelag Opplevelsessenter har profesjonell bakgrunn. Gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter skal fritidskontakten bidra til at barn og unge med behov for hjelp, støtte og kontakt får en trygg og meningsfull fritid. Samværet gir mulighet for personlig vekst. Brukernes behov er utgangspunktet for om samværet organiseres enkeltvis eller i grupper. Trøndelag Opplevelsessenter ha flere beredskapsheimer og fosterhjem på Steinkjer.

Tlf 9191 0506