Fagseminar

TROS ønsker å være en utfordrer og bidragsyter i en levende debatt. Vi kan tilby tilrettelagte fagseminar med generelle eller spesifikke tema for vår målgruppe, barn og unge 6-22 år. Gode diskusjoner rundt aktuelle problemstillinger i felt og i administrasjon, lovverk med tolkning og praksis, sentrale direktiver, globalt og historisk perspektiv og informasjon om relevante forskningsprosjekter er eksempler på hva TROS kan arrangere seminar rundt.

Ta med deg din avdeling for en skreddersydd og unik fagdag på vår arena, Brandheia Villmarkssenter. TROS garanterer faglig påfyll fra et mangfoldig perspektiv med egne eller eksterne foredragsholdere.

Tlf 9191 0506