Fagkonsulenter

I enkelte sammenhenger kan man oppleve at man står fast og har behov for nye perspektiv, kunnskap, kompetanse og drøftninger. TROS kan leie ut konsulenter som kan tre inn som rådgivere for en kortere periode i barnevernstjenester, spesped. ressurser i skoleverket eller i andre aktuelle tjenester.

Våre fagveiledere har svært god systemkunnskap og setter seg raskt inn i kompliserte saker.

Tlf 9191 0506