Historie

Etter en grundig prosess i et samarbeid med flere kommuner i Helseregion Midt ble Trøndelag Opplevelsessenter etablert av ildsjelen og grunderen Geir Inderdal i 2008. De kommunale barnevernstjenestene var under prosessen offensive med sine krav.spec for utviklingen av et tilpasset fagprogram for barn og unge med atferdsproblematikk.

Alle samarbeidspartnere beskrev mer komplekse og alvorlige saker i hyppigere frekvens som den største utfordringen. Det kom tydelig frem av dokumentert forskningsarbeid og andre undersøkelser i både målgruppen og blant oppdragsgivere at det var påkrevd med forsterket fokus på tverrfaglig og helhetlig tillnærming for å lykkes i habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet.

TROS tok konsekvensen av utredningene og utviklet en unik fagmodell som ivaretar deltakeren 24 timer i døgnet, med fokus på sammenhenger i alle livsarenaer. Tett oppfølging av hele treningsmiljøet rundt deltakeren på skole, fritid og i heimen er en av premissene for tidsperspektivet i treningsfasen og det endelige resultatet. Korte kommunikasjonslinjer omkring avvik og utvikling er avgjørende for at alle ressurser i treningsmiljøet har fokus på samme treningsopppgaver til samme tid.

Ressursutvikling hos mennesker har aldri vært en «08-16- jobb». TROS kjennetegnes som svært fleksibel, utfordrende og tilgjengelig, og forventer også dette av alle i samarbeidsgruppene.

Siden oppstarten har TROS blitt vist stor tillitt av barnevernstjenestene og BUFetat, og er i dag en godt etablert og særs betydelig samarbeidspartner i Helseregion Midt.