Forskning og Utvikling

TROS skal være med å legge premissene for morgendagens oppvekstvilkår for barn og unge. Forskning og utvikling er et viktig satsningsområde for å bidra til adgang for ny kompetanse som verktøy for å møte fremtidens komplekse behov.

TROS har en egen FoU- avdeling som ledes av fagleder Tina Kolstad.

Mer informasjon og databank kommer.