Fagprogram

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr endringsrettede fagprogram for barn og ungdom i alderen 6- 22 år som har behov for tilrettelagte mestringsopplevelser i et trygt miljø. Våre deltakere følger en gruppemodell over tid med fokus på tilhørighet til et sosialt felleskap og individuell ferdighetstrening.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte aktivitetsledere følger sine deltakere og grupper gjennom hele oppholdet og sesongen. Vi vurderer størrelsen på gruppene med hensyn på sammensetting og ønsket funksjon mot målsetting, gruppene har vanligvis 4-7 deltakere.

Vi tilbyr oppdragsgivere og deltakerne, et helse- og sosialpedagogisk fagprogram med:

  • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
  • Rollespill med samspill og samhandling.
  • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
  • Personlig veiledning og oppfølging.
  • Forutsigbar og trygg struktur
  • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering
  • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø
  • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som har ansvaret for det sosialpedagogiske innholdet i aktivitetsprogrammet.

Geir Inderdal er saksbehandleres og øvrige i ansvarsgruppens kontaktperson. Arne Einar Steinkjer er foreldre/ foresattes kontaktperson.

Tlf Geir: 9191 0506

Tlf Arne Einar: 9228 1375