Her finner du oss

Vår aktivitetsarena er Brandheia Villmarkssenter, som ligger 17 km fra Steinkjer sentrum. Dette er en fantastisk plass som er utviklet som sosial arena siden 1990.

428159_404851429532015_225958000754693_1856238_691073945_n

Her finner vi flotte tømrede bygninger med komfortable overnattingsplasser, flere aktivitetsrom, storkjøkken osv.

377621_10151057338176778_2013002684_n

Brandheia Villmarksleir ligger for seg selv og er bygd opp rundt Østervatnet der vi kan padle kano, fiske og bade. Rundt leiren har vi skog, fjell og myrer og vi kan vandre til svenskegrensa gjennom Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark uten å møte veier eller bebyggelse. Aktivitetsmulighetene er svært mange og her setter vi kun våre egne begrensinger.

537139_518060844910899_1619367099_n

På Brandheia finner vi roen langt fra folk og kan konsentrere oss om de individuelle treningsprosessene samt ha fokus på samhandling og samspill i smågruppene. For hvert enkelt kurs og for hver enkelt deltaker tilrettelegges det for aktiviteter den enkelte har forutsetning for å mestre. Hver deltaker tildeles en rolle ut fra forventning om hva han/hun kan klare i en motiverende sammenheng. Dette gir oss grunnlaget for å vurdere potensialet innen funksjonstrening av fysiske, psykiske og intellektuelle ferdigheter.

TROS disponerer i tillegg flere hytter, både til fjells og til fjords.

428138_404851959531962_225958000754693_1856243_274399915_n