Om TROS

Trøndelag Opplevelsessenter er en fagtjenesteleverandør til barnevernstjenestene og BUFetat i Helseregion Midt.

Vi tilbyr:

 • Avlastning med funksjonstrening 3 helger hver mnd
 • 5 uker opplevelsesrik sommerleir, 1 uke vinterferie, 1 uke høstferie
 • Døgnåpent akuttmottak
 • Funksjonsvurderinger
 • Bistand i forbindelse med omsorgsovertakelse
 • Deltakelse og koordinering av ansvarsgrupper
 • Gjennomføring av samvær
 • Profesjonelle tilsynsførere
 • Miljøterapi i skoleverket
 • Konsulenttjenester
 • Fagseminar

Alle våre mestringsprogram inngår i en gruppemodell med 3- 8 deltakere. Alle våre grupper settes nøye sammen etter alder og funksjonsnivå for å oppnå optimal treningseffekt til hver enkelt deltaker.

Etter ønske fra våre oppdragsgivere vil vi nå initiere et forprosjekt med deltakere på heldøgnsopphold med skoleverksted, arbeidstrening og bo- trening. Dette er et program for deltakere mellom 16- 23 år. Samarbeidspartnere er kommune, fylkeskommune og NAV.