Avlastningshelger

Informasjon avlastingshelger

Trøndelag Opplevelsessenter tilbyr grensesprengende avlastningshelger med endringsrettet fokus for barn og ungdom med atferdsproblematikk. Fagprogrammet henvender seg til barn og ungdom i alderen 4- 22 år. Våre deltakere følger en gruppemodell over en hel sesong med 1-3 helgeopphold hver mnd. Vi har 4 kursgrupper hver helg inndelt etter alder, modenhet og funksjonsnivå. Vi vurderer størrelsen på gruppene med hensyn på sammensetting og ønsket funksjon mot målsetting, gruppene har mellom 3-8 deltakere.

1013403_490502664353522_2066462691_n

Vi tilbyr oppdragsgivere og deltakerne, et helse- og sosialpedagogisk tilbud med følgende innhold:

 • Ferdighetstrening på primære ferdigheter.
 • Rollespill med samspill og samhandling.
 • Opplæring i holdninger, kunnskap og ferdigheter innen kulturbygging.
 • Personlig veiledning og oppfølging i en forutsigbar og trygg stuktur
 • Tydelige spilleregler med konsekvensorientering
 • Grensesprengende opplevelser i et trygt miljø
 • Kvalifisering til arbeidsliv og bo- trening
 • Faglig kvalifiserte aktivitetsledere og arbeidstrenere

Fagprogrammet ved Trøndelag Opplevelsessenter har en fagleder som ivaretar ansvaret for det sosialpedagogiske programmet i gruppen, faglig leder er Tina Kolstad. Geir Inderdal er saksbehandleres og øvrige i ansvarsgruppens kontaktperson. Arne Einar er foreldre/ foresattes kontaktperson.

Vurdert ut fra alder, modenhet og funksjonsnivå vil deltakerne bli inkludert i grupper der faglig kvalifiserte gruppeledere har ansvaret gjennom hele oppholdet og sesongen. Våre gruppeledere følger sine deltakere fast gjennom hele sesongen.

 

Målgruppe

Barn og ungdom 4 – 22 år

 • Atferdsproblematikk
 • Behov for utvikling og styrking av mestringskompetanse
 • Behov for positive opplevelser i et trygt og inkluderende miljø
 • Behov for avlastning

 

022

 

Fellestema

4- 10 år: Trygghet og omsorg, motorisk trening og sansestimulering

10- 16 år: Grensesprengende friluftsaktivitet med samspill og samhandling

16- 22 år: Verdiskapning og arbeidstrening i et globalt perspektiv

Innhold

Et strukturert treningsmiljø med positive opplevelser og tilbakemeldinger. Fokus på Et stimulerende hverdagsferdigheter, sosial kompetanse og personlig utvikling, samt innhold av mye grensesprengende aktivitet i friluft. Gruppene vil bli utfordret mye på samhold, samhandling og konflikthåndtering..

 

Aktiviteter                    

Hundekjøring, isfiske, skileik, akebakke, klatrevegg, isbading med villmarksbadstue, jakt på hare, rev, elg og rådyr, båt og kano, garnfiske, naturstier, fangstkurs med feller, rappellering, skyting på lerduebane, grottevandring, fjellturer, sykkelturer, fotball, landhockey, vannpark med badebrygger, kart og kompass, førstehjelpskurs, bekledning sommer og vinter, fotokurs, friluftskunst

 

Gruppeoversikt

Kurs 1: Småbarn 4- 6 år Tema: Småkunstnere i friluftsliv, motorikk, adl- ferdigheter

Kurs 2: Barn 6- 10 år Tema: Småkunstnere i friluftsliv, motorikk, adl- ferdigheter

Kurs 3: Barn og Unge 11- 14 år Tema: Fysisk aktivitet & friluftsliv, natur & miljø, adl- ferdigheter

Kurs 4: Ungdom 15- 18 år Tema: Samspill & samhandling, Den gode gruppa, adl- ferdigheter

Kurs 5: Unge voksne 16- 22 år Tema: Arbeidstrening, skoleveiledning, personlig koordinator

Varighet

Helgeopphold 3 helger hver mnd hele året. Oversikt over de enkelte helger til det aktuelle kursprogram mottas ved påmelding, påmelding gjennom hele året.

Fagprogrammet inkluderer

 • Alle måltider(tradisjonsrik villmarksmeny med lokale råvarer laget av våre kokker)
 • Reise med minibuss med reiseledere på strekningen Trondheim/ Namsos- Steinkjer
 • Faglig kvalifiserte fagveiledere m/materiell
 • Personlig veiledning med åpen telefonlinje 24/7 for oppdragsgiver og foreldre/ foresatte
 • Funksjonsvurdering etter hvert helgeopphold

Fagprogrammet inkluderer ved ytterligere bestilling

 • Sluttrapport m/individuell plan
 • Deltakelse i ansvarsgruppe eller fagmøter
 • Koordinering, oppfølging og veiledning av skole, heimen og fritidsmiljø med formidling av deltakers læringsmål og metodikk

Påmelding

Gjennom påmeldingsskjema: http://tros.no/pamelding/

Bekreftelse

Trøndelag Opplevelsessenter bekrefter innvilget kursplass til saksbehandler etter mottak av vedtak. Det sendes så en skriftlig bekreftelse til deltaker m/ foresatte med informasjon om helgene med datoer, kurstema, praktisk informasjon etc. TROS ivaretar forberedelser av heimen og deltaker. Dette gjøres gjennom telefonisk kontakt, hjemmebesøk og/ eller omvisning på aktivitetsarena. Hvor lang tid forberedelsene tar er unikt for hver sak, det er viktig at man starter med en god plattform av trygghet i starten på en utviklingsprosess. Deltakeren vil ha flere samtaler med sin fagveileder og gruppeleder. Forberedelser inngår ikke i fastsatt pris for helgeoppholdene.

Trøndelag Opplevelsessenter vil ta kontakt med saksbehandlere for å tilegne seg nødvendig informasjon om deltakerne. Vi stimulerer til en aktiv dialog mellom familie, skole, fastlege og saksbehandler, samt andre aktuelle samarbeidspartnere i ansvarsgruppene. Vi ønsker å sikre informasjonsflyt omkring avvik og utvikling, samt at felles arbeidsmetodikk med hensyn på individuell plan kommer ut til de som skal forvalte denne i praksis. Deltakerens individuelle oppfølgingsplan vil være utgangspunktet for tilrettelegging og utarbeidelse av en aktivitetsplan, som vil være verktøyet vi bruker opp mot målsetting og tiltak for hver enkelt deltaker på våre treningsopphold.

 

Med et inspirerende aktivitetsprogram og et positivt tverrfaglig team ser vi frem til å møte dagens barn og unge med deres behov.

Velkommen til våre endingsrettede helgeopphold!  

 

Tlf 9191 0506