Trøndelag Opplevelsessenter- en verden av muligheter..

TROS tilbyr endringsrettede fagtjenester for barn og ungdom som har behov for positive opplevelser i et trygt og strukturet læringsmiljø. Vi skreddersyr individuelle aktivitetsprogram basert på stabile grupper med faste deltakere og faglig kvalifiserte aktivitetsledere. Alle våre friluftsbaserte aktiviteter er verktøy for å vurdere og trene sosiale, fysiske og intellektuelle individuelle funksjoner og ferdigheter.

Oppholdene er lagt opp med et inspirerende læringsfokus med stor grad av individuell tilpasning. Vi har stort fokus på å etablere gjensidige og trygge tillitsforhold sammen med våre deltakerne, som grunnlaget i en utviklings- og læringsprosess. Vi ønsker alltid å samarbeide tett og aktivt i ansvarsgruppene.

431107_408637455820079_225958000754693_1871484_1303312411_n

All aktivitet vil ha utgangspunkt i naturen rundt oss, og hva den kan gi oss av opplevelser. Så vel som tradisjonelle og rolige aktiviteter har vi en grensesprengende og utfordrende aktivitetsmeny. Balansen mellom ro og trivsel til utfordring og mestring vektlegges i stor grad. På Brandheia Villmarkssenter har vi en unik arena med mange aktivitetsmuligheter, hos oss skal ingen oppleve å kjede seg. Alle aktiviteter tilrettelegges for den enkelte deltaker med fokus på trening, mestring og læring.

537139_518060844910899_1619367099_n

Vårt positive og tverrfaglige aktivitetslederteam ser frem til å bli kjent med flere fantastiske barn og ungdom i Nord- og Sør Trøndelag gjennom våre fagtjenester.

Velkommen til vår villmarksfamilie!

TLF 9191 0506